Regulamin

Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego www.camelia-nowytarg.pl

Informacje ogólne

1. Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, okresla ogólne warunki korzystania z oferty kwiaciarni on-line dostepnej pod adresem http://www.camelia-nowytarg.pl, zwanego dalej Sklepem.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu beda zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i beda obowiazywaly od daty ich opublikowania. 

2. Sklep dostepny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Uzytkownikami. 

3. Korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacja warunków okreslonych w niniejszym Regulaminie.

Warunki korzystania z Serwisu

4. Zlozenie zamówienia bez  rejestracji .

5. W przypadku całkowitej rezygnacji z zamówienia lub błędnie złożonego zamówienia, zwracamy klientowi kwote zamówienia .

Realizacja zamówien

6. Zrealizowane zamówienia sa dostarczone na adres podany przez Klienta przy skladaniu zamówienia. 
a) Koszty dostawy sa wliczone w cene kwiatów od 200zł dla przesylek na Polske i Swiat. 
b) Na terenie miasta Nowy Targ są wliczone w cenę kwiatów

c) W celu szybszej dostawy towaru ,prosimy o skan potwierdzenia przelewu

na firma@camelia-nowytarg.pl  

d) W zamówieniu proszę podać dane osoby zamawiającej.                                             

7. Ceny podane przy wszystkich produktach sa cenami brutto. 

8. Rozliczenie transakcji moze sie odbyc w nastepujacych trybach:

  • Przelewem z dowolnego banku lub poczty
  • osobiscie gotówka w siedzibie firmy 34-400 Nowy Targ ul.Krzywa 21A

9. Faktura VAT wystawiana jest na zyczenie klienta. 

10. W przypadku gdy faktura ma zostac dostarczona pod inny adres niz adres wysylki zamówienia,nie jest pobierana  dodatkowa oplata na pokrycie kosztów listu poleconego. 

11. Wlasciciel Sklepu zastrzega sobie mozliwosc wstrzymania lub anulowania zlozonego zamówienia w przypadku zaistnienia okolicznosci czasowo lub zupelnie uniemozliwiajacych realizacje zamówienia, a takze w razie wystapienia watpliwosci zwiazanych z trescia zamówienia.
O zaistnieniu takiej sytuacji www.camelia-nowytarg.pl zobowiazuje sie niezwlocznie powiadomic Klienta. 

12. Przedstawione zdjecia bukietów i kompozycji sa zdjeciami przykladowymi. Wykonany bukiet moze sie róznic od przedstawionego na zdjeciu (kolorystyka, przybranie, w wyjatkowych sytuacjach rodzaj kwiatów) w zaleznosci od dostepnosci i pory roku. 

13. W takich dniach jak: Dzien Babci, Dzien Dziadka, Walentynki, Dzien Kobiet, Dzien Matki moze nastapic, w wyjatkowych przypadkach opóznienie w terminie dostawy. Tego typu zamówienia beda zrealizowane przez nas w dniu nastepnym. 

14. Jeśli  wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację dostawy kwiatów (klęski żywiołowe, żałoba narodowa,itd.). Sklep internetowy może odmówić realizacji zamówienia. 

15. Podczas składania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na podanie numeru telefonu oraz zgodę na kontakt telefoniczny z osobą obdarowywaną. Jeżeli zgodzicie się Państwo na kontakt telefoniczny wówczas nasz kurier skontaktuje się telefonicznie z odbiorcą zamówienia w przypadku jego nieobecności pod podanym adresem, w celu uzgodnienia dokładnego czasu i miejsca dostawy. (w uzasadnionych przypadkach kurier może kontaktować sie z odbiorcą przed dostarczeniem przesyłki). Jeśli kontakt telefoniczny z odbiorcą będzie niemożliwy wówczas bukiet zostanie pozostawiony u sąsiadów z prośbą o przekazanie gdy tylko będzie to możliwe, lub jeśli i ten sposób zawiedzie wówczas bukiet zostanie pozostawiony pod drzwiami odbiorcy. Jeśli odbiorca odmówi przyjęcia bukietu, zamówienie będzie traktowane jako zrealizowane. 

16. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówien Klienta.

Reklamacje

17. Reklamacje mozna skladac pisemnie lub poczta elektroniczna w terminie 7 dni liczac od daty otrzymania zamówionych produktów. 

18. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu szczególowego opisu zastrzezen produktu, którego reklamacja dotyczy oraz samego produktu.
Reklamacje bez podania uzasadnienia nie beda rozpatrywane. 

19. Odpowiedzialnosc z tytulu gwarancji obejmuje wylacznie wady lub niezgodnosci ze zlozonym zamówieniem powstale w procesie realizacji zamówienia.
Wlasciciel Sklepu w szczególnosci nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia towaru powstale z winy Klienta.

20. Zgodnie z Dz. U. z 2000r nr 22 poz.271 Rozdz. 1 art.2: "Konsument, który zawarl umowe poza lokalem przedsiebiorstwa moze od niej odstapic bez podania przyczyny, skladajac stosowne oswiadczenie na pismie w terminie 10 dni od zawarcia umowy" z uwzglednieniem dodatkowych warunków przewidzianych ustawa.

21. Kosztami powstalymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciazony zostanie Klient.

Ochrona prywatnosci

22. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta sa przetwarzane zgodnie Ustawa o Ochronie Danych Osobowych i prawem Polski.

23. www.camelia-nowytarg.pl zobowiazuje sie dolozyc wszelkich staran w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatnosci Klientów Sklepu.

24. Do zgromadzonych w systemie danych jak tez przekazanych w trakcie korzystania ze Sklepu materialów dostep ma wylacznie waskie grono personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie Sklepu w zakresie niezbednym do realizacji zamówien. 

25. Dane osobowe, a w szczególnosci adres email moze zostac wykorzystany do przesylania informacji na temat funkcjonowania Sklepu, a takze ofert i informacji handlowych zwiazanych z oferta www.camelia-nowytarg.pl.

Odpowiedzialnosc

26. Zlozenie przez Klienta zamówienia w Sklepie nalezy rozumiec jako zawarcie jednorazowej umowy pomiedzy Klientem a Sklepem www.camelia-nowytarg.pl na wykonanie uslugi okreslonej w zamówieniu. 

27. Wlasciciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialnosci za opóznienia w swiadczeniu uslug lub niemoznosc ich wykonania wynikajace z dzialania czynników niezaleznych od Wlasciciela Sklepu, miedzy innymi: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów obslugujacych platnosci elektroniczne innych firm, nieprawidlowosci w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóznien powstalych w trakcie transportu nie wynikajacych z winy Wlasciciela Sklepu, katastrof naturalnych i innych zdarzen losowych jak równiez niemoznosci dostarczenia zamówien do np.: jednostek wojskowych, szpitali zakaznych, terminali lotniczych, specjalnych stref wydzielonych z zakazem wstepu itp.
W przypadku zaistnienia opisanych powyzej okolicznosci www.camelia-nowytarg.pl zobowiazuje sie w najszybszym mozliwym terminie poinformowac Klienta o zaistnialym zdarzeniu i jego przyczynach. 

28. Wlasciciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc zlecen.
www.camelia-nowytarg.pl zastrzega sobie równoczesnie mozliwosc odrzucenia zlecenia, jesli istnieje uzasadnione podejrzenie, ze narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera tresci obelzywe, znieslawiajace lub naruszajace dobra osobiste osób trzecich.
Decyzja www.camelia-nowytarg.pl w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Postanowienia ogólne

29. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego.

Masz pytania? Zadzwoń do nas! 502-648-485